Mieszanki traw gazonowych i pastewnych, typy i ich przeznaczenie

Mieszanki traw gazonowych i pastewnych, typy i ich przeznaczenie

Data:

Małopolska Hodowla Roślin to firma, której nadrzędnym kierunkiem działań jest hodowla i nasiennictwo wielu gatunków roślin, w tym traw gazonowych i pastewnych o wysokiej jakości. Trawy należą do najliczniejszej grupy roślin na świecie. Są wykorzystywane zarówno w rolnictwie jako pożywienie dla ludzi i pasza dla zwierząt oraz w działalności pozarolniczej.

Wykorzystanie pozarolnicze to między innymi produkcja włókien naturalnych, produkcja bioenergii, produkcja celulozy i papieru, materiałów budowlanych, przemysł spożywczy i farmaceutyczny, medycyna ludowa i konwencjonalna, florystyka/bukieciarstwo. Coraz większą rolę trawy odgrywają w rolnictwie ekologicznym i zrównoważonym (agro i ekoturystyka).

Masz kawałek terenu do zagospodarowania i nie wiesz, czym go obsiać? W poniższym artykule podpowiadamy jak dobrać mieszankę zgodnie z jej przeznaczeniem. Dowiesz się o kompozycjach traw gazonowych i pastewnych, które Ci oferujemy. Specjalnie dla Ciebie w jednym miejscu zebraliśmy szczegółowy opis właściwości gatunków i odmian traw pastewnych i gazonowych naszej hodowli. Już niedługo pojawią się w sprzedaży sklepu internetowego nie tylko jako składniki mieszanek, ale również w przeznaczeniu do siewu czystego.


Typy mieszanek traw gazonowych

Niezastąpiona rola traw to przede wszystkim tereny zielone (parki, ogrody) oraz trawniki przydomowe i ogródki. Trawnik jest miejscem wypoczynku, relaksu, rekreacji ale przede wszystkim wizytówką każdego ogrodu.

Typy użytkowe trawników:

- uniwersalne – przeznaczone na trawniki przydomowe, osiedlowe, mało wymagające w stosunku do warunków siedliskowych

- ozdobne - wymagają starannej pielęgnacji aby spełniały swoją rolę pięknego tła dla ogrodu i ekskluzywnych trawników wokół obiektów reprezentacyjnych

- sportowe - do zakładania trawników używanych rekreacyjnie i sportowo na miejsca o intensywnej eksploatacji typu boiska, place zabaw, tereny campigowe, ich darń powinna być gęsta i zwarta oraz posiadać właściwości regeneracyjne

- parkowe - do zakładania w miejscach zacienionych takich jak parki, tereny zacieniane wokół budynków, rzadziej się je kosi


Jaką trawę najlepiej wybrać na trawnik?

Do zakładania wykorzystuje się głównie trawy gazonowe /trawnikowe/ i ozdobne. Prace prowadzone przez hodowców zmierzają do uzyskania odmian o cechach i właściwościach przydatnych do tworzenia mieszanek dla trawników ozdobnych, sportowych, parkowych i ekologicznych. Podstawowymi gatunkami wchodzącymi w skład mieszanek traw gazonowych są nasiona kostrzewy czerwonej, kostrzewy owczej, wiechliny łąkowej, życicy trwałej.

W sprzedaży dostępne są różne rodzaje mieszanek traw gazonowych przedstawione w tabeli poniżej.:

Przeznaczenie

UNIWERSALNE SPORTOWE DO ZADAŃ
SPECJALNYCH
NA MIEJSCA
ZACIENIONE
OZDOBNE

Charakterystyka

na wszystkie typy gleb i różne sposoby użytkowania, mało wymagające w  stosunku do warunków siedliskowych, do obsiewania dużych powierzchni w ogrodach przydomowych, na placach zabaw i innych terenach rekreacyjnych do zadarniania terenów rekreacyjnych i sportowych, intensywnie eksploatowanych, odporne na wydeptywanie, zadarnia podłoże w zwarty sposób szybko kiełkujące, regenerujące istniejące trawniki, dające szybko zwarte zadarnienie, stwarzające korzystne warunki dla traw wolniej rosnących, odporne na suszę, przeznaczane na skarpy, tereny do rekultywacji do siewu w parkach, cienistych ogrodach przydomowych, sadach, pod koronami drzew i krzewów polecane do zakładania ekskluzywnych trawników i reprezentacyjnych zieleńców, doskonałe tło dla klombów kwiatowych, darń ciemnozielona

Rodzaj mieszanki gazonowej

Trawnik
Uniwersalna
Sport
Golf
Ekstrema
Skarpa
Na pobocza dróg
Regeneracyjna
Park Kwiecista Łąka Klomb
Viktoria
Oaza Roztocza

Mieszanki traw zawierają w składzie odpowiedni dobór gatunków i odmian w zależności od sposobu użytkowania trawnika i jego przeznaczenia. Określone właściwości biologiczne, morfologiczne, wymagania glebowe oraz przewidywana intensywność użytkowania i sposób pielęgnacji są wskazówkami do wyboru odpowiedniego gatunku i odmiany. Poniżej poznasz szczegółową charakterystykę odmian naszej hodowli w obrębie kilku gatunków.


Kostrzewa czerwona Festuca

Kostrzewa czerwona Leo Pol

Kostrzewa czerwona Festuca rubra jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gatunków traw. Stanowi ważny element runi łąk, pastwisk oraz gazonów. Kostrzewa czerwona jest komponentem wielu mieszanek pastewnych i gazonowych. Niezastąpiona trawa do zadarniania terenów trudnych, wysypisk, hałd, skarp, poboczy dróg. Jeden z podstawowych gatunków mieszanek do zakładania trawników użytkowych, dekoracyjnych, sportowych.

Wyróżnia się trzy podgatunki kostrzewy czerwonej:

- kępowa /ssp. commutata Gaud

- z krótkimi rozłogami/ ssp. trichophylla Gaud.

- z licznymi długimi rozłogami/ssp.genuina Hack


Kostrzewa owcza Festuca ovina

Trawa trwała, bardzo odporna na ostre zimy, zimozielona. Wcześnie rozpoczyna wegetację i wcześnie zakwita. Posiada silny system korzeniowy odporna na niedobory wody. Wykorzystywana do zakładania trawników ozdobnych i zadarniania terenów specjalnych.

Noni – odmiana przeznaczona na trawniki ozdobne oraz parkowe, obficie ulistniona, barwy ciemnozielonej. Bardzo dobrze się krzewi i równomiernie wolno odrasta po koszeniu. Odporna na suszę, ma małe wymagania glebowe. Dojrzewa z końcem czerwca. Plon nasion szacuję się na ok. 6 q/ha./, a osiągalny plon to 8q /ha.


Życica trwała Lolium perenne

Gatunek będący podstawowym składnikiem mieszanek traw przeznaczonych do zakładania trawników, na użytki zielone oraz grunty orne. Życica trwała jest komponentem wielu mieszanek rekreacyjnych i sportowych. Gatunek o bardzo dużym potencjale plonowania. Cechuje się szybkim rozwojem początkowym i bardzo dużą konkurencyjnością. Gatunek zimozielony,  wcześnie ruszający wiosną, ale nie jest  odporny na suszę, ma długi okres wegetacji i jest mrozoodporny.

Życica trwała odmiany

• Niga – odmiana zimozielona. Charakteryzuje się wczesnym ruszaniem na wiosnę i wolnym wzrostem po koszeniu. Dobrze zadarnia powierzchnię gleby. Odporna na udeptywanie. Przydatna do obsiewu trawników intensywnie użytkowanych, terenów sportowych. 

• Nira – odmiana trwała, niska, ciemnozielona, bardzo dobrze zimująca. Tworzy trawniki o silnej i zwartej darni. Przydatna na trawniki sportowe, rekreacyjne oraz ozdobne. Udaje się na glebach słabszych.

• Gazon – odmiana na trawniki parkowe typu relax, sportowe. Jasnozielona, dość niska. Odporność na wymarzanie i trwałość średnia. Odporna na wydeptywanie. Przydatna na gleby średnio zwięzłe i zwięzłe.  

• Info – szczególnie przydatna na tereny użytkowane sportowo oraz trawniki rekreacyjne. Odmiana o dużej wartości kompozycyjnej w użytkowaniu sportowym. Dobrze zadarnia podłoże. Odporna na choroby. Dobrze zimująca. Średnie wymagania glebowe. 

• Pinia – odmiana przeznaczona do zadarniania terenów rekreacyjnych i sportowych intensywnie eksploatowanych. Cechuje się intensywnie zieloną barwą, dużą wytrzymałością na mróz. Ma średnie wymagania glebowe. Cechuje się obfitym i dynamicznym kłoszeniem. 

• Inka – odmiana przeznaczona do obsiewu terenów sportowych intensywnie użytkowanych oraz trawników rekreacyjnych. Posiada charakterystyczne, bardzo wąskie blaszki liściowe o barwie ciemnozielonej. Wymagania glebowe średnie. 


Wiechlina łąkowa Poa pratensis 

Gatunek powszechnie stosowany do mieszanek łąkowych, pastwiskowych, trawnikowych. Wykazuje dużą wartość użytkową jako komponent mieszanek trawnikowych stosowanych na obiektach sportowych, na intensywnie eksploatowanych  trawnikach Wiechlina łąkowa tworzy zwartą , gęstą darń odporną na deptanie. Jest gatunkiem ozimym, mrozoodpornym, wcześnie rozpoczyna wegetację, po ścięciu wiech na wiosnę w następnych odrostach nie tworzy pędów generatywnych. Krzewi się formując podziemne rozłogi, tworzy bardzo mocną darń. Wymaga stanowisk słonecznych, żyznych, optymalnie uwilgotnionych.

• Alicia – odmiana uniwersalna, przeznaczona do zakładania różnego rodzaju trawników zwłaszcza użytkowanych sportowo. Trawa luźnokępkowa, z krótkimi podziemnymi rozłogami, silnie się krzewi, dobrze znosi  niskie i częste koszenie. Odmiana trwała, dobrze zimująca, o długim okresie wegetacji. Wymaga gleb średnio zwięzłych, dobrze znosi okresowe niedobory wody oraz wahania wilgotności gleby.


Mietlica pospolita Agrostis capilaris 

Gatunek gazonowy, odporny na suszę, odpowiedni na trawniki ozdobne.. Rośnie wolno, najszybciej latem.

• Liryka - odmiana będąca cennym składnikiem mieszanek do zakładania trawników ozdobnych, pól golfowych. Posiada niewielkie wymagania glebowe.

trwa_pastewna


Mieszanki traw pastewnych - gatunki i odmiany

Na użytki zielone przeznaczone są mieszanki traw pastewnych oraz z dodatkiem roślin bobowatych i ziół. Mieszanki traw pastewnych są źródłem wartościowej i smakowitej  paszy objętościowej. Podstawowymi gatunkami traw pastewnych w mieszankach jest kostrzewa łąkowa i czerwona, kostrzewa trzcinowa, tymotka łąkowa, życica trwała i wielokwiatowa, a cennym dodatkiem jest np. koniczyna łąkowa i białoróżowa, komonica, lucerna siewna. Wybór mieszanki uzależniony jest od warunków klimatyczno-glebowych i sposobu użytkowania. Na rynku są dostępne nasiona mieszanek o zróżnicowanym składzie gatunkowym. Wśród nich mieszanki na gleby suche, na gleby wilgotne, mieszanki łąkowe kośne, mieszanki pastwiskowe dla koni.


Jakie trawy pastewne hodujemy?

Poznaj szczegółową charakterystykę i dobierz trawę do swoich potrzeb i panujących w Twoim rejonie uprawy warunków klimatyczno-glebowych.

KOSTRZEWA ŁĄKOWA – Festuca pratensis

Trawa wieloletnia, wysoka, luźno kępowa o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym. Wiosną rozwija się dość wcześnie. Jest mało wrażliwa na zmienne warunki klimatyczne. Toleruje ostre zimy i spóźnione przymrozki wiosną. Dobrze znosi okresowe susze, wytrzymuje okresowe zalewanie. W pełni plonuje w drugim i trzecim roku użytkowania. Odporna na udeptywanie przez zwierzęta, a przygryzana szybko odrasta.

• CYKADA -​ odmiana wieloletnia, zimotrwała, odporna na mączniaka i rdzę. Polecana do siewu w mieszankach na terenie całego kraju. Dobrze znosi krótkotrwałe susze, dobrze odrasta po pokosach. Największy udział w runi obserwuje się w drugim roku po wysiewie. Łatwo przystosowuje się do różnych warunków klimatyczno-glebowych, dobrze plonuje na torfach. Wymaga gleb średnio-wilgotnych (powyżej 450 mm roczne) i zasobnych w składniki pokarmowe.

• SKIBA-odmiana pastewna na użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe, na grunty orne, łąki i pastwiska. Może być uprawiana w siewie czystym lub w mieszankach. Spośród odmian kostrzewy łąkowej, Skiba wyróżnia się wczesnością, żywotnością i dużą odpornością na wyleganie i choroby. Wysoko plonuje w całym okresie użytkowania. Należy do odmian wczesnych, zimotrwałych, dobrze odrastających zwłaszcza wiosną.

• FANTAZJA -odmiana pastewna, średnio wczesna. Dobrze plonuje zarówno w użytkowaniu kośnym, jak i polowym. Odmiana charakteryzuje się dobrą zimnotrwałością. Szybko odrasta wiosną i po pokosach. Plonowanie w latach użytkowania stabilne. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i kośnego polowego.

• MEWA - trawa o pokroju półwzniesionym, kępa luźna. Źdźbło o wysokości ok. 100 cm, stanowi około 54 % zielonej masy. Rośliny wysokie zwłaszcza w I pokosie, mało podatne na wyleganie. Największy jej udział w runi obserwuje się w drugim roku pełnego użytkowania. Bardziej odpowiednia na lepsze gleby w rejonach środkowej i północnej Polski.


TYMOTKA ŁĄKOWA - Phleum pratense

Trawa wieloletnia o płytkim, słabo rozwiniętym systemie korzeniowym. Należy do traw późnych. Jest najbardziej zimotrwałym i mrozoodpornym gatunkiem. Wymaga gleb żyznych. Toleruje krótkotrwałe zalewanie i okresowe niedobory wody, ale wówczas gorzej odrasta. Umiarkowanie odporna na udeptywanie. Wyróżnia się duża wartością pokarmową, jest chętnie zjadana przez zwierzęta.

• SKALD - szczególnie przydatna do użytkowania pastwiskowego. Odmiana średniowczesna, dobrze zimuje. Plenna w ciągu całego okresu użytkowania. Daje duży plon wysoko energetycznej paszy. Najlepsze stanowiska są na glebach po okopowych na oborniku, roślinach strączkowych i rzepaku.

• EGIDA - odmiana wczesna, mała podatność na wylegnie, szybko rusza wiosną i dobrze odrasta po pokosach. Plonowanie w kolejnych latach stabilne. Rośliny odporne na wyleganie, szczególnie po pierwszym pokosie. Wysoki poziom zielonki i suchej masy głównie w drugim roku użytkowania.

• SECESJA ​- odmiana pastewna, wczesna, o dobrej zimotrwałości. Wysoka wydajność zielonej masy w całym okresie wegetacji. Szybko odrasta po pokosach, zwłaszcza wiosną. Przeznaczona do użytkowania kośnego łąkowego i polowego.

• OWACJA -średnio wczesna, szybko odrastająca wiosną po pokosach, zimotrwała, tolerancyjna na suszę. Odporna na suszę, daje plon o dużej  wartości  energetycznej. Charakteryzuje się wysokim plonem zielonej i suchej masy, dużą zawartością białka – 49 q/ha i wysokim plonem nasion. Należy do traw o dużej smakowitości, chętnie zjadanych przez  zwierzęta.


​WIECHLINA ŁĄKOWA – Poa pratensis

Trawa wieloletnia, niska o silnym lecz płytkim systemie korzeniowym. Wytwarza podziemne rozłogi. Wczesna, zimotrwała. Toleruje okresowe zalewanie. Szczególnie polecana na pastwiska ze względu na bardzo dużą odporność na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Charakteryzuje się bardzo dobrą strawnością, właściwym zbilansowaniem składników pokarmowych i smakowitością. Silnie zadarnia się dopiero w trzecim roku użytkowania.

• SKIZ –​ najwcześniejsza spośród wszystkich odmian wiechliny łąkowej. Bardzo wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie użytkowania. Najlepiej udaje się na glebach średnio zwięzłych, próchnicznych, żyznych lessowych, piaszczystych glinkach. Gleba powinna być luźna, przepuszczalna, nie zaskorupiająca się. Odmiana posiada zwarty system korzeniowy, zalecana jest do umacniania nasypów i skarp.​

• TĘCZA - odmiana pastewna, bardzo wczesna. Dobrze plonuje, największe plony suchej masy daje w trzecim pokosie. Lepsza zimotrwałość od odmiany wzorcowej Eska 46. Szybko odrasta wiosną i po pokosach. Charakteryzuje się wyższym plonem nasion od odmiany wzorcowej Eska 46. Przeznaczona do użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego.

• HARFA - bardzo wczesna, plonowanie w latach stabilne. Dobrze zimuje i szybko odrasta wiosną i po pokosach. Wykazuje wyższy plon nasion od odmiany wzorcowej Eska 46. Przeznaczona do użytkowania kośnego, kośno-pastwiskowego.

• STRUGA – należy do traw pastewnych, wieloletnich. Może być uprawiana w siewie czystym lub  w  mieszankach. Należy do odmian wczesnych, średnio wysokich. Daje wysoki plon zielonej i suchej masy w całym okresie wegetacyjnym. Wyrównana w okresie kwitnienia i kłoszenia. Wysokie tempo wzrostu wiosną i po pokosach. Dobrze  zimuje.

Kostrzewa lakowa Nimba przed zbiorem nasion


Życica wielokwiatowa i westerwoldzka – Lolium muliflorum

Trawa wysoka, luźno kępowa. Najszybciej rosnąca, po skoszeniu bardzo szybko odrasta. Gatunek przeznaczony do koszenia, źle znosi wypasanie przez zwierzęta. Najlepiej plonuje na glebach średniowilgotnych, o dobrej strukturze, zasobnych w składniki pokarmowe. Daje wysokie plony pełnowartościowej paszy o wysokiej zawartości cukrów i bardzo dobrej strawności. Łatwo się zakisza. Życica wielokwiatowa – w polskich warunkach zazwyczaj dwuletnia, życica wielokwiatowa westerwoldzka – jednoroczna.

• GAZA –odmiana na użytki kośne, jako wsiewka lub poplon ozimy. Odmiana tetraploidalna, średniowczesna o bardzo dobrym odroście wiosną i po pokosach. Dzięki dużej zawartości cukrów chętnie wykorzystywana przez zwierzęta. Wysoka strawność. Stanowi doskonały składnik kiszonek. Zimotrwała i odporna na wyleganie. Na zwiększone nawożenie azotowe reaguje podwyższeniem plonów. Najbardziej odpowiednie stanowisko uzyskujemy po roślinach okopowych, rzepaku i roślinach strączkowych.

• KAJANA - odmiana tetraploidalna ,jara, średnio -wczesna o bardzo szybkim wzroście i rozwoju po siewie. Przeznaczona do użytkowania kośno-polowego w siewie czystym i mieszankach lub do wiosennych podsiewów przerzedzonych po zimie koniczyn. Może być uprawiana na glebach umiarkowanie wilgotnych. Dobrze odrasta po kolejnych pokosach i wytrzymuje okresowe susze. Charakteryzuje się wyższym plonem zielonki (do 1200 q/ha) i suchej masy o lepszej strawności w stosunku do odmiany Kaja. W latach o łagodnych zimach nie wymarza.

• MOWESTRA - odmiana diploidalna, jara, średnio- wczesna o szybkim wzroście i rozwoju po siewie. Przeznaczona do krótkotrwałego użytkowania kośno-polowego w siewie czystym i w mieszankach np. z koniczyną perską. Na glebach żyznych w lata wilgotne daje 3-4 pokosy zielonki. Przydatna do zbioru na siano (duża zawartość suchej masy i cienkie łodygi). Jest odporniejsza na wyleganie i choroby (zwłaszcza na rdzę). W latach o łagodnych zimach nie wymarza.

W naszej ofercie znajdziesz: 

• mieszanki pastwiskowo-łąkowe

ZM1 -   przeznaczona do średnio-intensywnego użytkowania o dużej odporności runi na udeptywanie, na gleby umiarkowanie wilgotne. Cechuje  się dużą zimotrwałością.

ZM2 -   przeznaczona na 2-kośne łąki i średnio-intensywne pastwiska o wczesnym odroście wiosną. Może być stosowana w siedliskach okresowo posusznych i suchych.

ZM10 -  przeznaczona na ekstensywne i średnio-intensywne pastwiska z dodatkiem koniczyny białej poprawiającej smakowitość runi,  na stanowiska umiarkowanie wilgotne.

  mieszanki łąkowe

ZM3 -  kośna na 2-3 letnie użytki  przemienne na gruntach ornych, bardzo plenna. Polecana na zielonkę, siano i sianokiszonkę.

ZM4 -  kośna na intensywne 3-4 kośne łąki trwałe i 3-4 letnie łąki przemienne, o dużej zdolności zakiszania, na gleby optymalnie wilgotne.

ZM5 - kośna, na 2-3 kośne łąki trwałe, średnio-intensywna,  na gleby mineralne i organiczne z wyjątkiem zbyt wilgotnych.

ZM14 - kośna, przeznaczona do intensywnego 1-rocznego użytkowania, na gleby optymalnie uwilgotnione.

  mieszanki pastwiskowe

ZM6 – wysokowydajna,  przeznaczona na intensywne pastwiska, na gleby optymalnie uwilgotnione, wymagająca wysokiego nawożenia mineralnego.

ZM7- na średnio-intensywne pastwiska, może być użytkowane zmiennie, kośno-pastwiskowo, na gleby optymalnie wilgotne.

ZM8 -  na ekstensywne pastwiska, tworząca mocną, odporną na deptanie darń, w  siedliskach umiarkowanie wilgotnych i okresowo posusznych.

ZM12 - mieszanka pastwiskowa dla koni, na intensywne pastwiska,  na wszystkie rodzaje gleb o optymalnym uwilgotnieniu.

ZM13 - mieszanka pastwiskowa dla koni z dodatkiem ziół, doskonała na intensywne pastwiska, odporna na udeptywanie i niskie przygryzanie. Dodatek ziół poprawia jej smakowitość.

  mieszanka  z komonicą

ZM11 - kośno-pastwiskowa, na średnio intensywne pastwiska,  na gleby o mniejszej żyzności i  okresowo posuszne.