Ostatnio odwiedzane kategorie

Mieszanki roślin miododajnych

banner

Kategorie

Kategorie

Mieszanki roślin miododajnych – na gleby lekkie, średnie, ciężkie

Mieszanki roślin miododajnych

Oferujemy Państwu mieszanki roślin miododajnych. To unikalny produkt, który opracowaliśmy z dbałości o środowisko naturalne oraz poczucia obowiązku, które względem niego mamy. Choć może na co dzień jest to temat umykający przemyśleniom, warto pamiętać, że bogactwo flory oraz prawidłową wegetację roślin zawdzięczamy w dużej mierze dzikim owadom zapylającym: nie tylko pszczołom, ale również osom, trzmielom, bzygom, motylom, chrząszczom czy skorkom. Działalność człowieka, taka jak zanieczyszczanie środowiska, intensyfikacja rolnictwa i stosowanie pestycydów, powoduje jednak, że liczba tych owadów od wielu lat spada. Dzięki mieszankom roślin miododajnych możemy stworzyć teren przyjazny owadom pożytecznym i zadbać o bioróżnorodność w naszym najbliższym otoczeniu. Ponadto zanikanie owadów zapylających ma negatywny wpływ na wiele dziedzin gospodarki – produkcję żywności, włókien naturalnych, leków, biopaliw i produktów z drewna. Siejąc rośliny miododajne, dbamy o przyszłość tych obszarów działalności człowieka.

Mieszanki roślin miododajnych jednorocznych i wieloletnich na różne rodzaje gleb

W trakcie opracowywania naszych mieszanek roślin miododajnych wzięliśmy pod uwagę wiele czynników. Podzieliliśmy nasze mieszanki pod kątem okresu wegetacji – na jednoroczne i wieloletnie – ale też ze względu na ciężar agrotechniczny gleb, pośród których wyróżniamy gleby ciężkie, średnie oraz lekkie. Komponenty mieszanek dobraliśmy w taki sposób, aby umożliwić roślinom kwitnięcie jak najdłużej, jednocześnie czyniąc je atrakcyjnymi dla pszczół i innych zapylaczy przez możliwie jak największą część roku. W skład naszych mieszanek wchodzą takie gatunki roślin miododajnych, jak facelia błękitna, koniczyna krwistoczerwona, biała i perska, gryka, lucerna, esparceta siewna, seradela, komonica zwyczajna czy nostrzyk biały i żółty.

Przygotowane przez nas mieszanki roślin miododajnych z powodzeniem utrzymują się na glebach niskiej klasy – piaszczystych i kamienistych o niskim poziome próchnicy i ubogich w substancje organiczne, jak również glebach ornych położonych na terenach niezmeliorowanych i takich, które nie nadają się do melioracji. Mieszanki roślin miodo- i nektarodajnych to również gwarancja upraw atrakcyjnych poprzez zróżnicowanie walorów wizualnych oraz zapachowych. Warto dodać, że spora część roślin atrakcyjnych dla zapylaczy to rośliny bobowatePozwalają one nie tylko zadbać o potrzeby pszczół i innych zapylaczy, ale również wzbogacić glebę w cenny azot. Inną zaletą roślin miododajnych jest ich wpływ na wzbogacenie gleby poprzez dostawę materii organicznej. Wpływa to pozytywnie na zawartość próchnicy w glebie. Uprawa roślin miododajnych pozwala również znacząco urozmaicić płodozmian.

Aktywne filtry

 • Nasiona mieszanki miododajnej- wieloletnia gleby lekkie

  17,40 zł

  Mieszanka roślin miododajnych z uwzględnieniem podziału na okres wegetacji oraz pod względem ciężkości agrotechnicznej gleby. Zawiera nasiona roślin miododajnych, mających olbrzymie znaczenie w profilaktyce dbania o środowisko naturalne, wpisujące się w szczególności w dbałość o naturalnych zapylaczy (m.in. pszczoły miodnej).

  Skład:

  • Esparceta siewna - 30%
  • Komonica zwyczajna - 20%
  • Koniczyna szwedzka - 20%
  • Lucerna - 20%
  • Jeżówka - 10%

  Zalecana uprawa na glebach wapiennych, ubogich, piaszczysto-gliniastych, jak również zasobnych w składniki pokarmowe, żyznych.

  Rozstawa siewu: 20-30 cm.

  Norma wysiewu: 25-35 kg/ha.

  Dostępne opakowania : 0,2kg, | 1kg | 5kg.

 • Nasiona mieszanki miododajnej-wieloletnia (gleby ciężkie)

  18,00 zł

  Mieszanka roślin miododajnych z uwzględnieniem podziału na okres wegetacji oraz pod względem ciężkości agrotechnicznej gleby. Zawiera nasiona roślin miododajnych, mających olbrzymie znaczenie w profilaktyce dbania o środowisko naturalne, wpisujące się w szczególności w dbałość o naturalnych zapylaczy (m.in. pszczoły miodnej).

  Skład:

  • Koniczyna biała - 10%
  • Esparceta - 30%
  • Komonica zwyczajna - 15%
  • Koniczyna szwedzka - 10%
  • Koniczyna łąkowa - 10%
  • Jeżówka - 10%

  Zalecana uprawa na glebach wapiennych, ubogich, piaszczysto-gliniastych, jak również zasobnych w składniki pokarmowe, żyznych.

  Rozstawa siewu: 20-30 cm.

  Norma wysiewu: 20-30 kg/ha.

  Dostępne opakowania : 0,2kg1kg | 5kg.

 • Nasiona mieszanki miododajnej - jednoroczna gleby lekkie

  30,00 zł

  Mieszanka roślin miododajnych z uwzględnieniem podziału na okres wegetacji oraz pod względem ciężkości agrotechnicznej gleby. Zawiera nasiona roślin miododajnych, mających olbrzymie znaczenie w profilaktyce dbania o środowisko naturalne, wpisujące się w szczególności w dbałość o naturalnych zapylaczy (m.in. pszczoły miodnej).

  Skład:

  • Seradela - 11%
  • Gryka - 26%
  • Nostrzyk biały - 26%
  • Nostrzyk żółty - 26%
  • Koniczyna perska - 11%

  Zalecana uprawa na glebach słabych, piaszczystych, kwaśnych, jak również na glebach lepszych.

  Rozstawa siewu: 20-30 cm.

  Norma wysiewu: 30-40 kg/ha.

  Dostępne opakowania :  0,5kg | 1kg | 5kg.

 • Nasiona mieszanki miododajnej jednorocznej - gleby średnie i ciężkie

  18,60 zł

  Mieszanka roślin miododajnych z uwzględnieniem podziału na okres wegetacji oraz pod względem ciężkości agrotechnicznej gleby. Zawiera nasiona roślin miododajnych, mających olbrzymie znaczenie w profilaktyce dbania o środowisko naturalne, wpisujące się w szczególności w dbałość o naturalnych zapylaczy (m.in. pszczoły miodnej).

  Skład:

  • Facelia błękitna - 20%
  • Gryka - 20%
  • Koniczyna krwistoczerwona - 20%
  • Gorczyca biała - 20%
  • Słonecznik czarny - 10%
  • Ogórecznik - 10%

  Zalecana uprawa na glebach gliniastych, piaszczysto-gliniastych, żyznych, zasobnych w składniki pokarmowe.

  Rozstawa siewu: 15-25 cm

  Norma wysiewu: 30-40 kg/ha.

  Dostępne opakowania: 0,5kg | 5kg.