Najnowsze produkty

  • Nowy

  Gryka MHR SMUGA

  4,70 zł

  Nowość!!! Odmiana MHR Smuga

  W sprzedaży od wiosny 2021.

  Cechy biologiczne:

  • Długość okresu wegetacji -85 - 90 dni.

  • Odmiana średnio-wczesna-trochę wcześniejsza od odmiany Kora.                                        

  • Dobra odporności na wiosenne chłody i okresowe susze.

  • Rośliny o wysokości 95 -115 cm w zależności od warunków glebowo-klimatycznych, trochę niższe od odmiany Kora.

  • Nasiona ciemniejsze od odmiany Kora, bardziej odporne na osypywanie.

  • Plon nasion – 16 – 27 q/ha.

  • Nowy

  Gryka MHR Korona

  4,70 zł

  Nowość!!! Odmiana  MHR Korona

  W sprzedaży od wiosny 2021.


  Cechy biologiczne:

  • Długość okresu wegetacji -90 - 100 dni.

  • Odmiana średnio-wczesna-trochę późniejsza od odmiany Kora.

  • Dobra odporności na wiosenne chłody i okresowe susze.

  • Rośliny o wysokości 100 -125 cm w zależności od warunków glebowo-klimatycznych, trochę wyższe od odmiany Kora.

  • Nasiona znacznie ciemniejsze od odmiany Kora, bardziej odporne na osypywanie oraz o wyższej masie 1000 nasion i łatwiejszym obłuszczaniu.

  • Plon nasion – 15 – 27 q/ha.

  • Nowy

  kukurydza Rataj FAO 220-230 1 kg lub 5 kg

  18,50 zł

  kukurydza wczesna

  odmiana uniwersalna, zalecana na terenie całego kraju, dobry wigor w początkowym okresie wegetacji

  • Nowy

  kukurydza Juhas FAO 230-240

  197,40 zł

  Cena za jedną jednostkę siewną. 

  odmiana średniowczesna, w badaniach rejestrowych wykazała się bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy w kolbach, bardzo szybki wzrost początkowy

  • Nowy

  kukurydza Kadryl FAO 270-280

  197,40 zł

  Cena za jedną jednostkę siewną.

  odmiana średniopóźna, bardzo wysoki plon świeżej masy, plon ogólny suchej masy-108% wzorca, plon suchej masy kolb-101% wzorca, wysoki  plon jednostek pokarmowych, szeroka zdolność adaptacyjna zapewniająca stabilny plon w różnych warunkach; bardzo wysoka strawność kiszonki z całych roślin

  • Nowy

  kukurydza Bejm FAO 230-240

  177,45 zł

  Cena za jedną jednostkę siewną.

  odmiana średniowczesna, bardzo dobra strawność kiszonki, dobry wczesny wigor siewek, tolerancja na głownię guzowatą

  • Nowy

  kukurydza Smolan FAO 230

  197,40 zł

  Cena za jedną jednostkę siewną.

  odmiana średniowczesna, uniwersalne użytkowanie, plon ziarna w oficjalnych doświadczeniach z 2009-2011 roku wyniósł 107 dt/ha

  • Nowy

  kukurydza Rataj FAO 220-230

  177,45 zł

  Cena za jedna jednostkę siewną. 

  kukurydza wczesna

  odmiana uniwersalna, zalecana na terenie całego kraju, dobry wigor w początkowym okresie wegetacji

 • kukurydza Lokata FAO
  • Nowy

  kukurydza Lokata FAO 220

  197,40 zł

  Cena za jedną jednostkę siewną.

  Odmiana uniwersalna, zalecana na terenie całego kraju, dobry wigor w początkowym okresie wegetacji, przydatna do uprawy na wysokoenergetyczną kiszonkę, na słabszych stanowiskach. Polecana do uprawy na kiszonkę w całym kraju, na ziarno w I i II rejonie uprawy kukurydzy i CCM w całym kraju. 

 • materiał siewny
  • Nowy

  MHR AGITKA

  0,00 zł
  • Odmiana mieszańcowa, bardzo plenna, zarejestrowana w 2019 roku.
  • Średniowczesna, okres wegetacji: 90 – 95 dni
  • Odmiana  supersłodka,
  • Rośliny o wysokości około 220 cm, kolba osadzona na wysokości około 60 cm,
  • Kolba o długości 22 cm, cylindryczna, z 16 rzędami ziarna, bardzo dobrze wypełniona ziarnem
  • Średnia masa kolby ok. 280 g
  • Odmiana przeznaczona do przetwórstwa oraz bezpośredniego spożycia.
  • Nowy

  AMMONIA

  0,00 zł
  • Odmiana mieszańcowa, bardzo plenna.
  • Średniowczesna, okres wegetacji: 90 – 95 dni
  • Odmiana supersłodka.
  • Rośliny o wysokości około 210 cm.
  • Kolba o długości 22,5 cm z 16 rzędami ziarna.
  • Średnia masa kolby ok. 280 g.
  • Nowy

  kukurydza KOSMO 230 - FAO 240

  177,45 zł

  Cena za jedną jednostkę siewną.

  KOSMO 230 - FAO 240

  Typ odmiany: średniowczesny mieszaniec trójliniowy (TC).
  Kierunek użytkowania: oodmiana o charakterze uniwersalnym z przeznaczeniem na kiszonkę i ziarno.