banner

Kategorie

Kategorie

Zboża jare

Jakie odmiany zbóż jarych posiada Małopolska Hodowla Roślin?

Do odmiany zbóż jarych Małopolskiej Hodowli Roślin zaliczamy:

 • Pszenica zwyczajna jara Harenda i MHR Jutrzenka.
 • Jęczmień jary MHR Fajter i MHR Filar.
 • Owies zwyczajny Harnaś i odmiana owsa nagiego MHR Harem.
 • W 2024 roku będzie w sprzedaży nowa odmiana owsa zwyczajnego MHR Samuraj.

Jaki jest optymalny termin siewu?

Termin siewu zależy od warunków atmosferycznych panujących na danym obszarze Polski.  Ma on istotny wpływ dla rozwoju i zdrowotności roślin, a co za tym idzie wielkości plonu. Rośliny muszą  posiadać odpowiednie warunki do wykształcenia sytemu korzeniowego, który jest bardzo istotny w przypadku małych ilości opadów.

Pszenica jara:

 • Polska południowo-zachodnia 15 do 25 marca
 • Polska centralna 20 do 30 marca
 • Polska wschodnia  25 marca do 5 kwietnia

Owies zwyczajny:

 • Polska zachodnia 15 do 25 marca
 • Polska centralna 20 do 30 marca
 • Polska północno-wschodnia 1 do 10 kwietnia

Jęczmień jary:

 • Polska środkowo-zachodnia 15 do 30 marca
 • Polska centralna i południowa 20 do 30 marca
 • Polska północno-wschodnia 30 marca do 10 kwietnia.

Na Mazurach i Suwalszczyźnie siew jęczmienia przeprowadza się dopiero w pierwszej dekadzie kwietnia.

Co to jest MTZ i siła kiełkowania ?

Są to jedne z najważniejszych  parametrów ziarna  niezbędne do prawidłowego obliczenia ilości wysiewanych nasion. MTZ zwane również ( MTN)  jest to masa 1000 ziaren ( lub nasion ) podawana w gramach. Im wyższe MTZ tym grubsze ziarno. Zdolność kiełkowania jest to wartość procentowa kiełkujących nasion.  

Im wyższe MTZ i siła kiełkowania tym lepiej?

Zdolność kiełkowania im jest wyższa tym mniej nasion musimy wysiać. W takim przypadku plantator ponosi niższe koszty związane z założeniem plantacji, czyli czysty zyska. Materiał siewny zarówno o wysokiej jak i niskiej MTZ, może kiełkować na porównywalnie wysokim poziomie, w tym samym czasie i z taką samą energią. Wielkość ziarna nie ma zatem wpływu na poziom kiełkowania, a co za tym idzie na poziom plonowania. Trzeba natomiast pamiętać o normie wysiewu, która przy mniejszym MTZ powinna być niższa (o około 15-20 %), niż zazwyczaj.

Jak obliczyć normę wysiewu?

Normę wysiewu obliczmy ze wzoru.
(MTZ x obsada) / siła kiełkowania = ilość wysiewu w kg/ha
MTZ - Masa 1000 Ziaren (g)
Obsada - liczba roślin na jednostce powierzchni (szt./m2)
Siła kiełkowania - określona dla nasion kwalifikowanych (%).


Aktywne filtry

 • Nasiona owsa zwyczajnego MHR SAMURAJ materiał siewny
  • Nowy

  Nasiona owsa zwyczajnego MHR SAMURAJ a'40

  124,00 zł

  ilość 1 szt = worek 40 kg

  Cena za 40 kg materiału zaprawianego do 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  W związku z objętością owsa, na palecie mieści się 800 kg materiału.

  • Odmiana żółtoziarnista, oplewiona.

  • Wysokim plonem ziarna z łuską.

  • Duża odpornością na choroby, zwłaszcza na  mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną.

  • Odmiana niska, rośliny wysokości 82 cm.

  • Odporne na wyleganie nawet przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

  • Idealnie nadaje się do mieszanek paszowych i poplonowych.

 • Nasiona jęczmienia jarego RUNNER materiał siewny
  • Nowy

  Nasiona jęczmienia jarego RUNNER hurt (od tony)

  130,00 zł

  ilość 20 szt =20 worków a'50- 1 tona

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego od 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Odmiana hodowli SAATEN UNION.
  • Odmiana 2-rzędowa.
  • Wczesnym terminy kłoszenia i dojrzałości pełnej.
  • Rośliny niskie o bardzo dobrej odpornością na wyleganie.
  • Runner cechuje się długim, dobrze wypełnionym kłosem.
  •  Ziarno jest wyrównane, o średniej zawartości białka i bardzo wysokiej masie tysiąca nasion.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego RUNNER materiał siewny
  • Nowy

  Nasiona jęczmienia jarego RUNNER a'50

  135,00 zł

  ilość 1 szt = worek 50 kg

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego do 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Odmiana hodowli SAATEN UNION.
  • Odmiana 2-rzędowa.
  • Wczesnym terminy kłoszenia i dojrzałości pełnej.
  • Rośliny niskie o bardzo dobrej odpornością na wyleganie.
  • Runner cechuje się długim, dobrze wypełnionym kłosem.
  •  Ziarno jest wyrównane, o średniej zawartości białka i bardzo wysokiej masie tysiąca nasion.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego BRIGITTA hurt (od tony)

  0,00 zł

  ilość 20 szt =20 worków a'50- 1 tona

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego od 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Odmiana 2-rzędowa.
  • Średni termin kłoszenia i dojrzałości.
  • Wysokość rośliny – średnia.
  • Odporna na wyleganie.
  • Wysoka zawartość białka w ziarnie.
  • Nadaje się na słabe stanowiska.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego BRIGITTA a'50

  0,00 zł

  ilość 1 szt = worek 50 kg

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego do 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Odmiana 2-rzędowa.
  • Średni termin kłoszenia i dojrzałości.
  • Wysokość rośliny – średnia.
  • Odporna na wyleganie.
  • Wysoka zawartość białka w ziarnie.
  • Nadaje się na słabe stanowiska.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego ELLA a'50

  0,00 zł

  ilość 1 szt = worek 50 kg

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego do 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Odmiana paszowa.
  • Zalecana do uprawy w 12 województwach.
  • Bardzo dobra odporność na choroby.
  • Średniowczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
  • Grube ziarno.
  •     Rośliny średniowysokie.
  • Dobra odporność na wyleganie.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego ELLA hurt hurt (od 1 tony)

  0,00 zł

  ilość 20 szt =20 worków a'50- 1 tona

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego od 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Odmiana paszowa.
  • Zalecana do uprawy w 12 województwach.
  • Bardzo dobra odporność na choroby.
  • Średniowczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
  • Grube ziarno.
  • Rośliny średniowysokie.
  • Dobra odporność na wyleganie.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego FEEDWAY hurt (od 1 tony)

  0,00 zł

  ilość 20 szt =20 worków a'50- 1 tona

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego od 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Typ użytkowy pastewny.
  • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
  • Odmiana średnio krótka ( ok. 60 cm).
  • Dobra odporność na wyleganie. 
  • Ziarno grube o  bardzo dobrym wyrównaniu.
  • Niskim udziale pośladu i wysokiej MTZ.
  • Typ użytkowy pastewny.
  • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
  • Odmiana średnio krótka ( ok. 60 cm).
  • Dobra odporność na wyleganie.
  • Ziarno grube o  bardzo dobrym wyrównaniu.
  • Niskim udziale pośladu i wysokiej MTZ.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego FEEDWAY a ' 50

  0,00 zł

  ilość 1 szt = worek 50 kg

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego do 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Typ użytkowy pastewny.
  • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
  • Odmiana średnio krótka ( ok. 60 cm).
  • Dobra odporność na wyleganie. 
  • Ziarno grube o  bardzo dobrym wyrównaniu.
  • Niskim udziale pośladu i wysokiej MTZ.
  • Typ użytkowy pastewny.
  • Wczesny termin kłoszenia i dojrzewania.
  • Odmiana średnio krótka ( ok. 60 cm).
  • Dobra odporność na wyleganie.
  • Ziarno grube o  bardzo dobrym wyrównaniu.
  • Niskim udziale pośladu i wysokiej MTZ.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego ADWOKAT a ' 50

  135,00 zł

  ilość 1 szt = worek 50 kg

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego do 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Typ użytkowy pastewny.
  • Plon ziarna dość duży.
  • Roślina niska.
  • Wysoka odporność na choroby.
  • Duża odporność na wyleganie.
  • Termin kłoszenia dość późny.
  • Termin dojrzewania przeciętny.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego ADWOKAT hurt (od 1 tony)

  130,00 zł

  ilość 20 szt =20 worków a'50- 1 tona

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego od 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Typ użytkowy pastewny.
  • Plon ziarna dość duży.
  • Roślina niska.
  • Wysoka odporność na choroby.
  • Duża odporność na wyleganie.
  • Termin kłoszenia dość późny.
  • Termin dojrzewania przeciętny.

  koszt dostawy zboż

 • Nasiona jęczmienia jarego MHR FILAR hurt (od tony)

  0,00 zł

  ilość 20 szt =20 worków a'50- 1 tona

  Cena za 50 kg materiału zaprawianego od 1 tony.

  Stopień kwalifikacji C/1, materiał zaprawiony.

  • Typ użytkowy pastewny.
  • Bardzo dobra plenność.
  • Dość wczesny termin kłoszenia.
  • Roślina niska.
  • Ładne dobrze wyrównane ziarno.
  • Bardzo wysoka odporność na choroby.
  • Wysoka MTZ.

  koszt dostawy zboż