Ostatnio odwiedzane kategorie

Trawy

banner

Kategorie

Kategorie

Trawy

Trawy stanowią najcenniejszą część runi łąk i pastwisk, odgrywają dużą rolę w ochronie środowiska. Gatunki różnią się między sobą zarówno pokrojem roślin, dynamiką wzrostu i rozwoju, jak również wymaganiami glebowo-wilgotnościowymi.

Jaka trawę wybrać na łąki kośne i pastwiska?

Na łąkach kośnych powinny przeważać trawy wysokie, dostarczające obfitej masy roślinnej, tj, kostrzewa łąkowa, tymotka łąkowa, kupkówka pospolita. Na pastwiska wysiewa się trawy tworzące ruń niewysoką, wyrównaną, zwartą i ulistnioną oraz tolerującą udeptywanie i częste przygryzanie przez zwierzęta.

Rola odmian traw wzrasta znacznie w warunkach intensywnego i krótkotrwałego użytkowania, czyli na wielokośnych użytkach polowych oraz na pastwiskach charakteryzujących się zwiększoną rotacją wypasów. Przy takich systemach gospodarowania ogranicza się w zasiewach liczbę gatunków na rzecz określonych odmian. Zastosowanie znajdują wówczas przede wszystkim odmiany intensywne, o dużych wymaganiach agrotechnicznych, korzystnie reagujące zwiększonymi plonami na wysokie nawożenie i nowoczesne technologie siewu i pielęgnacji.

KOSTRZEWA ŁĄKOWA

Wieloletnia, wysoka, luźno kępowa o silnie rozwiniętym systemie korzeniowym. Wiosną rozwija się dość wcześnie. Mało wrażliwa na zmienne warunki klimatyczne. Toleruje ostre zimy i spóźnione przymrozki wiosną. Dobrze znosi okresowe susze, wytrzymuje okresowe zalewanie. W pełni plonuje w drugim i trzecim roku użytkowania. Odporna na udeptywanie przez zwierzęta, a przygryzana szybko odrasta.

TYMOTKA ŁĄKOWA

Trawa wieloletnia o płytkim, słabo rozwiniętym systemie korzeniowym. Należy do traw późnych. Jest najbardziej zimotrwałym i mrozoodpornym gatunkiem. Wymaga gleb żyznych. Toleruje krótkotrwałe zalewanie i okresowe niedobory wody, ale wówczas gorzej odrasta. Umiarkowanie odporna na udeptywanie. Wyróżnia się dużą wartością pokarmową, chętnie zjadana przez zwierzęta.

WIECHLINA ŁĄKOWA

Wieloletnia, niska, o silnym lecz płytkim systemie korzeniowym. Wytwarza podziemne rozłogi. Wczesna, zimotrwała. Toleruje okresowe zalewanie. Szczególnie polecana na pastwiska ze względu na bardzo dużą odporność na udeptywanie i przygryzanie przez zwierzęta. Charakteryzuje się bardzo dobrą strawnością, właściwym zbilansowaniem składników pokarmowych i smakowitością. Silnie zadarnia się dopiero w trzecim roku użytkowania.

ŻYCICA WIELOKWIATOWA I WESTERWOLDZKA

Trawa wysoka, luźnokępowa. Najszybciej rosnąca. Przeznaczona do koszenia, źle znosi wypasanie przez zwierzęta. Najlepiej plonuje na glebach średniowilgotnych, o dobrej strukturze, zasobnych w składniki pokarmowe. Daje wysokie plony paszy o wysokiej zawartości cukrów i bardzo dobrej strawności. Łatwo się zakisza. Życica wielokwiatowa – w polskich warunkach zazwyczaj dwuletnia, życica wielokwiatowa westerwoldzka – jednoroczna.

Aktywne filtry

 • Nasiona życicy trwałej- Solen

  16,20 zł

  ·         Odmiana tetraploidalna.

  ·         Jest odmianą średnio wczesną, cechuje się szybkim rozwojem w roku zasiewu.

  ·         Dobrze odrasta wiosną,  po pokosach i wypasach.

  ·         Rośliny nie wylegają i są chętnie zjadane przez zwierzęta.

  ·         Dobrą zimotrwałością.

  ·         Udaje się dobrze na glebach zwięzłych, odpowiednio wilgotnych i żyznych.

  ·         Polecana do upraw w mieszankach.

  Dostępne gramatury: 1,0 kg

  koszt dostawy

 • Nasiona życicy wielokwiatowej westerwoldzkiej- MOWESTRA

  12,00 zł

  Trawa wysoka, luźnokępkowa. Najszybciej rosnąca.

  Przeznaczona do koszenia, źle znosi wypasanie przez zwierzęta.

  Dostępne gramatury:  1,0 kg

  koszt dostawy

 • Nasiona życicy trwałej- Maja

  16,20 zł

  Odmiana tetraploidalna, kośno-łąkowa i pastwiskowa. Wyróżnia się szybkim tempem odrastania po skoszeniu.

  To odmiana o dużej odporności na mrozy i suszę. Ze względu na wysokie walory smakowe jest uwielbiana przez zwierzęta.

  Dostępne gramatury: 1,0 kg

  koszt dostawy