Koniczyna łąkowa - odmiany Małopolskiej Hodowli Roślin 

Koniczyna łąkowa - odmiany Małopolskiej Hodowli Roślin 

Data:

Koniczyna łąkowa jest bardzo cenną i najbardziej rozpowszechnioną rośliną pastewną w światowym rolnictwie. Koniczyna jest szeroko stosowana do zbioru siana i kiszonki, jest mielona na mąkę i dodawana do kompleksów hodowlanych. W rolnictwie koniczyna łąkowa jest wykorzystywana jako pasza dla drobiu i zwierząt gospodarskich. Roślina jest częścią suplementów ziołowych, leczniczych i produktów kosmetycznych. Poniżej opisane są odmiany koniczyny łąkowej, które posiada w ofercie Małopolska Hodowla Roślin:


PASIEKA

Trifolium pratense var. Pasieka

Odmiana diploidalna, średniowczesna

Rośliny o dobrej zimotrwałości i małej skłonności do wylegania. Wyróżnia się występowaniem roślin o wydłużonej główce i skróconej rurce kwiatowej, dzięki czemu nektar jest łatwiej dostępny dla pszczół. Może być uprawiana zarówno jako pasza dla zwierząt oraz jako roślina miododajna, wzbogacająca pożytki pszczele w okolicy. Zalecana do uprawy na nasiona w rejonach gdzie ze względu na zaawansowaną chemizację rolnictwa wyginęły naturalne zapylacze koniczyny – trzmiele. Daje wysoki plon zielonej i suchej masy. W ciągu roku można zbierać 2 lub 3 pokosy zielonki. Dobre tempo odrastania wiosną i po pokosach. Zawartość białka ogólnego w suchej masie wysoka, oraz zasobna w składniki mineralne – wapń, potas, fosfor, magnez. Odmiana wpisana do Krajowego Rejestru w 2018. Na XXIV Międzynarodowych Targach Techniki Rolniczej w Kielcach zdobyła złoty medal za wysoką zawartość białka, miododajność i walory lecznicze.


DAJANA

Trifolium pratense var. Dajana

Odmiana diploidalna, średniowczesna

Rośliny o pokroju pośrednim do pół stojącego. Odmiana bardzo plenna. Charakteryzuje się dobrą zimotrwałością, dość szybkim tempem odrastania roślin na wiosnę i po pokosach oraz średnią odpornością na wyleganie. Wśród odmian diploidalnych wykazuje zwiększoną odporność na porażenie rakiem koniczyny. Przydatna głównie do użytkowania kośnego (na zielonkę i siano) zarówno w siewie czystym jak i w mieszankach z trawami. Dostarcza cennej, bogatej w składniki pokarmowe paszy dla zwierząt. Cechuje ją wysoka zawartość suchej masy i bardzo dobra strawność roślin. Jest średnio odporna na suszę. W latach suchych należy ją kosić nieco wyżej niż normalnie. Plon nasion waha się od 3 do 6 q/ha. Odmiana cieszy się dużym zainteresowaniem rolników.


KRYNIA

Trifolium pratense var. Krynia

Odmiana diploidalna, średniowczesna

Dostarcza wysokowartościowej paszy o zbilansowanej zawartości składników pokarmowych i mineralnych dla zwierząt przeżuwających. W użytkowaniu kośnym w uprawie polowej daje wysokie plony zielonki i suchej masy. Cechuje się średnią zawartością białka w suchej masie. Rośliny szybko odrastają wiosną i po pierwszym pokosie. Podatność na wyleganie stosunkowo mała. Duża odporność na choroby grzybowe. Odmiana ceniona za bardzo dobre plonowanie nasienne. Przydatna głównie do użytkowania kośnego w uprawie polowej. Plon zielonej masy może sięgać powyżej 1000 q/ha. Odmianę cechuje też bardzo dobra zimotrwałość. Dowodem uznania walorów tej odmiany przez użytkowników jest największy jej udział w repartycji odmian obecnie zarejestrowanych.


MILENA

Trifolium pratense var. Milena

Odmiana diploidalna, średniowczesna

Rośliny o dobrej zimotrwałości i małej skłonności do wylegania. Tempo odrastania w początkowym okresie wegetacji (wiosną) i po koszeniu przeciętne. Odmiana wykazuje dobrą odporność na porażenie rakiem koniczyny i mączniakiem prawdziwym. Przeznaczona do użytkowania kośnego w uprawie polowej, w siewie czystym i mieszankach z trawami. W siewie czystym daje wysoki plon świeżej i suchej masy o bardzo dobrych parametrach jakościowych. Wysoka zawartość białka ogólnego w suchej masie. Dość dobrze plonuje nasiennie, plon nasion waha się 3-6 q/ha. Odmiana cieszy się dużym zainteresowaniem rolników.


NIKE

Trifolium pratense var. Nike

Odmiana diploidalna, średniowczesna

Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości i wysokiej odporności na choroby grzybowe, zwłaszcza na mączniaka prawdziwego. W użytkowaniu kośnym w uprawie polowej daje wysokie plony zielonki i suchej masy strawnej. Cechuje się wysoką zawartością białka w suchej masie. Rośliny szybko odrastają wiosną oraz po pierwszym pokosie. Wykazuje nieznaczną skłonność do wylegania. Odmiana ceniona za bardzo dobre i wierne plonowanie nasienne. Przeciętnie daje 4,5 q nasion z ha, a w korzystnych warunkach do 6 q/ha. Najstarsza odmiana koniczyny łąkowej. W 2003 r. zdobyła złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Odmiana cieszy się uznaniem rolników.


TENIA

Trifolium pratense var. Tenia

Odmiana diploidalna, średniowczesna. 

Rośliny bardzo dobrze zimują. Tempo odrastania wiosną szybkie, po pokosach przeciętne. Wykazują małą skłonność do wylegania. Odmiana wyróżnia się znacznie wyższym plonem nasion od pozostałych odmian. Wykazuje wysoką zawartość białka ogólnego.


PYZA

Trifolium pratense var. Pyza

Zimotrwałość roślin dobra, tempo odrastania w początkowym okresie wegetacji szybkie, po koszeniu przeciętne. Rośliny wykazują małą skłonność do wylegania. Odmiana o małej podatności na porażenie rakiem koniczyny. W warunkach sprzyjających występowaniu mączniaka prawdziwego charakteryzuje się mniejszym nasileniem objawów porażenia. Odmiana przeznaczona do użytkowania kośnego, w siewie czystym, a także mieszanym z trawami. Daje wysoki plon świeżej i suchej masy. Zawartość białka ogólnego w suchej masie duża oraz plon białka wysoki.


koniczyna lakowa odmiany


Ilość odmian Koniczyny łąkowej jest dojść duża, wiec zazwyczaj powstaje pytanie, jak dokonać wyboru odpowiedniej odmiany koniczyny? Na te i inne ważne pytania dotyczące wyboru odmian koniczyny łąkowej znajdziesz na naszym blogu w artykule: Motylkowate drobnonasienne- rośliny o wszechstronnym zastosowaniu.