Jaka mieszanka traw pastewnych będzie najlepsza dla bydła?

Jaka mieszanka traw pastewnych będzie najlepsza dla bydła?

Data:

Wybór odpowiedniej mieszanki traw pastewnych pozwala zapewnić bydłu smakowitą paszę o dużej zawartości składników odżywczych. Materiał siewny wysokiej jakości to jednak za mało – niezbędne jest także prawidłowe dobranie mieszanki do stanowiska oraz przeznaczenia użytku zielonego.

Dobór mieszanki traw pastewnych do stanowiska

Dobór właściwej mieszanki traw pastewnych do stanowiska, czyli rodzaju i żyzności gleby oraz stanu jej uwilgotnienia, wpływa w znaczący sposób na wzrost i rozwój roślin. Stanowiska glebowe dzieli się na dobre, trudne i bardzo trudne. Stanowiska dobre to gleby klas od I do IVa, optymalnie wilgotne lub tylko okresowo przysychające. Sprawdzają się na nich mieszanki pastwiskowe o dużym udziale życicy trwałej i koniczyny białej, a także mieszanki kośne o zróżnicowanym składzie, zawierające życicę trwałą, kostrzewę łąkową i trzcinową miękkolistną, tymotkę łąkową i koniczynę czerwoną.

Stanowiska trudne to gleby klas IVb i V oraz torfowe i murszowe. Najodpowiedniejsze są dla nich mieszanki traw pastewnych o dużym udziale kostrzewy trzcinowej miękkolistnej (powyżej 30%). Dobrymi dodatkami są tymotka łąkowa, życica trwała i koniczyna czerwona. Stanowiska bardzo trudne to gleby klasy VI, o złym odczynie, zalewane lub wysychające. Polecane są na nie mieszanki o przeważającym udziale kostrzewy trzcinowej miękkolistnej (minimum 60%) z tymotką łąkową i różnymi gatunkami życicy. W przypadku stanowisk bardzo suchych dobrym dodatkiem jest kupkówka pospolita.

Dobór mieszanki traw pastewnych do przeznaczenia użytku zielonego

To, która mieszanka pastwiskowa dla bydła będzie najodpowiedniejsza, zależy także od przeznaczenia użytków zielonych. Na pastwiskach najlepiej sprawdzają się trawy niskie, tworzące zwartą ruń, takie jak życica trwała. Dobrym jej uzupełnieniem są koniczyna biała, kostrzewa łąkowa i tymotka łąkowa, a także gatunki jednoroczne, takie jak życica westerwoldzka i wielokwiatowa. Przy tworzeniu użytków kośnych warto zdecydować się z kolei na mieszankę o dużym udziale kostrzewy łąkowej i trzcinowej miękkolistnej z dodatkiem tymotki łąkowej i życicy trwałej. Gatunki jednoroczne nie powinny stanowić więcej niż 10-15% w całości nasion w mieszance.