Buraki pastewne - jak uprawiać i kiedy siać?

Buraki pastewne - jak uprawiać i kiedy siać?

Data:

Burak pastewny stanowi w Polsce cenne źródło paszy dla zwierząt hodowlanych, dając plony o znacznie większej wartości pokarmowej w porównaniu z innymi roślinami pastewnymi. Stanowią paszę uniwersalną tzn. przeznaczoną dla większości gatunków zwierząt, przede wszystkim dla bydła, koni, trzody chlewnej, drobnego inwentarza, a nawet zwierzyny łownej.Kiedy siać buraki pastewne? - terminy i normy wysiewu

Siew nasion w terminie II i III dekada kwietnia (wcześniejszy wysiew generuje więcej roślin z pośpiechami).

Norma wysiewu na 1 ha w zależności od zdolności kiełkowania:

odmiany wielokiełkowe:                                    18-20 kg/ha

odmiany genetycznie 1-kiełkowe :                      6-8 kg/ha


Zalecana obsada roślin na 1 ha to 80 000 tys. – 100 000 tys.

wyklucza się gleby podmokłe, kwaśne, ciężkie iły i piaski

przedplon: zboża, warzywa, ziemniaki, mieszanki zbożowo-strączkowe, motylkowe

nie zaleca się stanowiska po kukurydzy (nierozłożone resztki pożniwne i stosowane środki ochrony roślin zalegające w glebie szkodliwa dla rośliny następczej)

nie zaleca się rozdrabniać i przyorywać słomy (w latach suchych nie rozkłada się)

wysiew buraków zaleca się co najmniej w 4-polówce

nigdy w płodozmianie dla buraków nie należy umieszczać roślin z rodziny krzyżowych np. rzepak, rzepik, rzodkiewka, brukiew – posiadają wspólne szkodniki 


nieotoczkowane nasiona buraka pastewnego

Zespół uprawek pożniwnych i jesiennych uzależniony jest od przedplonu i nawożenia organicznego. Nawożenie organiczne obornikiem w ilości 30-40 ton/ha. Zalecane jest głęboszowanie, czyli drenaż na głębokość ok. 45 cm przed orką zimową. Orka zimowa na głębokość 28-30 cm wykonana równo bez wyskibień + bronowanie lub agregat lekki, który decyduje o wyrównaniu pola wiosną, co ułatwia późniejszy siew i równomierne wschody nasion.


Nawożenie buraków pastewnych

Nawożenie mineralne w oparciu o analizę gleby po zbiorze przedplonu na obecność makroskładników i pH gleby.  W przypadku braku takiej analizy podajemy orientacyjne dawki czystego składnika na 1 ha:

N – azot                    80-100 kg (saletrzak z borem)

P2O5 – fosfor            100-120 kg (polifoska 6)

K2O – potas              150-160 kg (sól potasowa) 

Obecnie na rynku jest duża różnorodność nawozów wieloskładnikowych w różnym przedziale cenowym, co pozwala na optymalizowanie kosztów.

burak pastewny odmiana syriusz


W uprawie buraków pastewnych bardzo ważne jest nawożenie borem, burak to roślina, która bardzo ,,lubi” bor.

Nawożenie fosforowo-potasowe należy zastosować jesienią najkorzystniej pod podorywkę, a najpóźniej pod orkę zimową. 

Nawożenie azotem wykonać na wiosnę nie później jednak niż 10 dni przed siewem. 

Nawożenie pogłówne azotem stosuje się w miarę potrzeb (rośliny żółte, słabe) w fazie 6 liści lub nawożenie dolistne mikro i makroelementami.Ochrona herbicydowa

Zwalczanie chwastów jedno i dwuliściennych w czasie wegetacji zapobiega wtórnemu zachwaszczeniu plantacji.

Oprysk przed siewem pod agregat uprawowy: Pyramin Turbo 520 SC,

po siewie: Fusilaide Forte 150 EC, Betanal maxxProOD, Agil 100 EC, Targa Super 05 EC. Ochrona insektycydowa

Najgroźniejszymi szkodnikami buraków w fazie wschodów są:

- drobnica burakowa- Fastac 100 EC, Karate Zeon 050 CS 

- pchełka burakowa- Nurelle  550 EC, Sumi-Alpha 050 EC 

- szarek komośnik (chrząszcz) - Proteus 110 OD – oprysk wieczorem, nocąW czasie wegetacji:

- śmietka ćwiklanka- Bi58 Nowy, Sumi-Alpha 050 EC 

- mszyce- Fastac 100 EC, Decis 2,5 EC, Proteus 110 OD

- nicienie - brak – ochrona przez płodozmian, rośliny nicieniobójcze np. grykaOchrona fungicydowa

Choroby grzybowe:

- zgorzel siewek- najgroźniejsza choroba w czasie wschodów, zabezpieczenie zaprawianie nasion zaprawami: Zaprawa Nasienna T, Dithane Neo Tec 75 WG

- mączniak rzekomy: Dithane Neo Tec 75 WG

- mączniak prawdziwy: Topsin M 500 SC,  Duett Ultra 497 SC

- cerkospora (chwościk): Topsin M 500 SC

- dwa tygodnie przed zbiorem wykonać oprysk Topsinem  lub Duetem przy zwiększonej dawce wody 400-600 l/ha tak, aby ciecz robocza dostała się do liści sercowych

- w zaleceniach środka tylko burak cukrowy 

- w zaleceniach środka jest burak pastewny

Choroby wirusowe:

- żółtaczka wirusowa- zwalczanie  mszyc w czasie wegetacji, mszyce są nosicielami wirusa wywołującego chorobę

- Rizomania – brak zwalczania chemicznego – zapobieganie poprzez płodozmian i dobór odmian tolerancyjnych i odpornych