Burak pastewny – charakterystyka odmian

Burak pastewny – charakterystyka odmian

Data:

W poniższym artykule przedstawiamy charakterystykę zamieszczonych w Krajowym Rejestrze odmian buraka pastewnego Małopolskiej Hodowli Roślin. Popularna w Polsce roślina uprawiana na paszę dla zwierząt, doceniona ze względu na swoją soczystość i wysoką energetyczność. Jest podobna w sposobie uprawy i procesie rozwoju do buraka cukrowego, jednak w zależności od odmiany posiada róże parametry ujęte w tabelach, które znajdziesz w drugiej części artykułu.


1. Kiełkowanie buraków pastewnych

Do wschodów buraków potrzebna jest odpowiednia temperatura gleby, najlepiej 6–8 st. C. W takim przypadku i przy odpowiedniej wilgotności gleby można rozpocząć siew. Im krótszy okres od kiełkowania nasion do wschodów tym lepiej dla siewek pod względem zdrowotnym. Siewkom buraków na glebach lekkich i szybko nagrzewających się może zagrażać zgorzel. Należy także pamiętać, że głębokość siewu nie powinna przekraczać 2–3 cm.

2. Czym różnią się buraki jednokiełkowe od wielokiełkowych?

Materiałem siewnym buraka są owoce zwane kłębkami. Kłębki aktualnie uprawianych odmian buraka pastewnego są wielonasienne lub genetycznie jednonasienne. Wielonasienne tzn., że z jednego kłębka kiełkuje od 2 do nawet 5 siewek (stąd nazwa wielkokiełkowe). Uszlachetnioną formą materiału siewnego są kłębki otoczkowane. Sposób siewu zależy od formy materiału siewnego. Kłębki wielonasienne wysiewa się wyłącznie siewnikami rzędowymi i konieczne jest ich późniejsze przerywanie w rzędach (tkz. przerywka) a genetycznie jednonasienne można wysiewać siewnikami precyzyjnymi (podobnie jak cukrowe). Warunkiem dobrych wschodów jest prawidłowe umieszczenie nasion w glebie, kłębki otoczkowane najlepiej na głębokości 3-5 cm, wielonasienne 2-4 cm, a nieotoczkowane możliwie płytko na głębokości ok. 2-3 cm w warstwie gleby zapewniającej dobre podsiąkanie wody.

3. Odmiany buraków pastewnych odpornych na suszę i przydatnych na gleby słabsze

Burak pastewny wymaga większej ilości wody w okresie wegetacji niż cukrowy, a także potrzebuje więcej ciepła wiosną i jesienią. W miesiącach letnich gromadzeniu plonu sprzyja jednak pogoda nieco chłodniejsza niż dla buraka cukrowego. Liście buraka pastewnego wytrzymują przymrozki do -6 oC, korzenie zaś przemarzają już w temp. -4 oC. Najbardziej wrażliwe na niedobory wody są odmiany o korzeniach walcowatych, a następnie owalnych i jajowatych, silnie wyrastających z ziemi. Odmian walcowatych nie zaleca się uprawiać w rejonach o dłuższych okresach suszy. Odporniejsze na suszę są głębiej korzeniące się odmiany cukrowo-pastewne o kształcie korzenia jajowatym i owalno-stożkowym jak np. Syriusz Bis, które można uprawiać również w rejonie środkowej Polski. Aby wydać obfity plon burak pastewny potrzebuje 700 mm równomiernie rozłożonego opadu. Odmiany o korzeniach mniej zasobnych w suchą masę i wystających znacznie ponad powierzchnię (typ pastewny) wymagają gleb wilgotniejszych, mogą to być gleby o płytszej warstwie ornej. Odmiany buraka cukrowo-pastewnego, o korzeniu bardziej zagłębionym powinny być uprawiane na glebach głębszych ze względu na zasięg korzeni sorbujących.


buraki-pastewne

4. Korzenie buraków pastewnych

Odmiany różnią się barwą (białe, żółte, żółtopomarańczowe, czerwone) i kształtem korzeni (jajowate, owalno-stożkowate, walcowato-stożkowate i walcowate). Różnią się też istotną cechą dla zbioru – zagłębieniem korzeni w ziemi. Im mniej są zagłębione, tym trudniej zmechanizować ich zbiór. To cecha odmianowa i w tym zakresie występują spore różnice. Nowe odmiany buraków pastewnych o kształcie owalnym po wcześniejszym ogłowieniu liści, można bez przeszkód zbierać np. kombajnem ziemniaczanym. Niestety, odmiany o korzeniu walcowatym, rosnące w 60% nad ziemią lepiej zbierać ręcznie. Poniżej przedstawiamy charakterki odmian buraków pastewnych z podziałem na wielokiełkowe i jednokiełkowe z wyszczególnieniem barwy korzeni, wymagań glebowych i plonów, jakie możemy osiągnąć z plantacji.


Tabela 1. Buraki pastewne wielokiełkowe – charakterystyka odmian

ODMIANA BARWA KORZENIA WYMAGANIA GLEBOWE PLON KORZENI [dt/ha] % SUCHEJ MASY PLON SUCHEJ MASY [dt/h] PLON LIŚCI [dt/ha] INNE CECHY
Zentaur Poly biała gleby słabsze 1000 – 1100 12,5 – 14,0 140 – 160 330 – 380 dobrze przechowuje się do późnej wiosny w temperaturze od 0,5-4,0⁰C
Ursus Poly żółtopomarańczowa gleby żyzne 1000 – 1250 11,5 – 13,0 120 – 140 280 – 350 zagłębienie w ziemi 40%, bardzo łatwy do zbioru ręcznego
Rekord Poly czerwona gleby żyzne 1100 – 1300 11,0 – 12,0 135 – 146 230 – 280 zagłębienie w ziemi 40%, zanieczyszczenie korzeni ziemią bardzo małe, bardzo łatwy do zbioru ręcznego
Zentaur Poly Bis biała gleby słabsze 1000 – 1050 16,5 – 16,8 162 – 176 350- 380 zbiór ręczny i mechaniczny kombajnem ziemniaczanym po wcześniejszym ogłowieniu z liści
Rekord Poly Bis czerwona gleby żyzne 1150 – 1350
wysoki plon
12,5 – 13,8 146 – 161 250- 290 najwyższy plon korzenia ze wszystkich dotychczasowych odmian wielokiełkowych w sprzyjających warunkach klimatycznych wynoszący nawet 1400 dt/ha
Cyklamen biała gleby słabsze 1000 – 1100 16,0 – 17,0
podwyższana zawartość
165 – 170 330 – 360 nowa odmiana wielokiełkowa populacyjna diploidalna, typ paszowy, zagłębienie korzeni w ziemi do 80%, szczególnie przydatna w żywieniu trzody chlewnejTabela 2. Buraki pastewne jednokiełkowe – charakterystyka odmian

ODMIANA BARWA KORZENIA DOBRZE PLONUJE NA GLEBACH PLON KORZENI [dt/ha] % SUCHEJ MASY PLON SUCHEJ MASY [dt/h] PLON LIŚCI [dt/ha] INNE CECHY
Syriusz biała gleby słabsze 1000 – 1150 13,5 – 14,3 130 – 160 320 – 380 bruzda korzeniowa płytka, bardzo małe zanieczyszczenie ziemią, zagłębienie w ziemi 55%
Solidar żółtopomarańczowa gleby żyzne 1100 – 1200 12,0 – 13,0 130 – 150 310 – 350 zanieczyszczenie ziemią bardzo małe, przydatna do zbioru ręcznego, najbardziej zbliżona do odmiany Ursus Poly, bardzo dobre przechowywanie
Centurion biała gleby słabsze 950 – 1000 14,0 – 14,5 135 - 140 260 – 270 typ pastewny o podwyższonym % suchej masy, przydatna dla przemysłu Bio gazowego
Krezus czerwona gleby słabsze 950 – 1100 13,4 – 14,5 130 – 147 360 – 390 zanieczyszczeni ziemią małe, przydatna do zbioru mechanicznego
Syriusz Bis biała gleby słabsze 1050 – 1100 14,6 – 15,5 156 – 166 310 – 350 bardzo odporna na suszę
Solidar Bis żółtopomarańczowa gleby słabsze 1160 – 1300 12,6 – 14,0 145 – 165 280 – 300 bardzo mała skłonność do wydawania pośpiechów, ze względu na podwyższoną zawartość karotenu przydatna w żywieniu koni
Krakus Bis żółtopomarańczowa gleby słabsze 1100 – 1200 12,5 – 13,0 145 – 155 240 – 260 nowa odmiana genetycznie jednokiełkowa wpisana do rejestru w 2017r. o bardzo stabilnym plonie korzenia w latach bardziej suchych, i podwyższonej zawartość karotenuWśród bogatej oferty buraków pastewnych Małopolskiej Hodowli Roślin odmiany nadające się na gleby słabsze to: wielokiełkowe Zentaur Poly, Cyklamen i prawie wszystkie odmiany jednokiełkowe. Najwyższych plonów korzenia w optymalnych warunkach możemy się spodziewać z uprawy odmiany Rekord Poly Bis. Buraki pastewne to wymagające rośliny pod względem uwilgotnienia gleby, z tego względu wyhodowano odmiany odporne na suszę jak np. Syriusz Bis. Szeroki wybór odmian pozwala na dopasowanie do panujących u Ciebie warunków klimatyczno-glebowych, abyś mógł zagwarantować sobie najwyższy plon pomimo utrudnień panujących w rejonie uprawy.