Rola buraka pastewnego w żywieniu zwierząt

Rola buraka pastewnego w żywieniu zwierząt

Data:

Burak pastewny pomimo znikomej powierzchni produkcji w Polsce nadal stanowi cenne źródło paszy dla zwierząt hodowlanych. Buraki pastewne, w porównaniu z innymi roślinami pastewnymi, dają plony o znacznie większej wartości pokarmowej. Korzenie buraków dostarczają wartościowych składników pokarmowych, które możemy wykorzystywać w stanie świeżym niezależnie od pory roku.

Ponadto są one paszą uniwersalną tzn. przeznaczoną dla większości gatunków zwierząt, przede wszystkim dla bydła, koni, trzody chlewnej, drobnego inwentarza, a nawet zwierzyny łownej. Przy karmieniu drobnego inwentarza należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu paszy dla bydła (rozdrobnieniu), jest ona wtedy chętniej zjadana. 

O wartości pokarmowej buraków pastewnych decyduje zawartość węglowodanów i bardzo wysoka strawność tzn. bardzo mała różnica pomiędzy ilością składnika pokarmowego pobranego, a wydalonego z organizmu. Wśród węglowodanów pierwsze miejsce zajmuje cukier w postaci glukozy i fruktozy, które dają energię zwierzętom. 

Pasza z korzeni buraka pastewnego charakteryzuje się również bardzo dobrą strawnością w żywieniu zwierząt gospodarskich.

trawność korzeni buraków pastewnych w porównaniu z innymi paszamiBuraki pastewne zaleca się stosować w żywieniu bydła mlecznego, dla tego że one korzystnie wpływają na wydajność mleczną u krów i owiec karmiących, mają bowiem właściwości mlekopędne. Ponadto dzięki dużej smakowitości są chętnie wyjadane i przyczyniają się do pobierania większych ilości pozostałych pasz z dawki żywieniowej. Dzienna dawka buraków wynosi do 40kg na krowę, jeśli stanowią jedyną paszę objętościową soczystą. Przy jednoczesnym podawaniu kiszonki ilość ich zmniejsza się nawet o 20kg. Buraki pastewne i można podawać również cielętom. Dawka uboga w składniki energetyczne może być uzupełniona okopowymi burakami pastewnymi, będącymi paszą węglowodanową - energetyczną. 

Oprócz korzeni buraka na paszę można wykorzystać również liście, których plon z 1 ha wynosi około 1/3 plonu korzeni. Stanowią one ważne, często nie doceniane źródło cennej paszy. Wartość pokarmowa plonu ilości (średnio około 350 q z 1 ha) w jednostkach owsianych i białku jest większa niż dobrego plonu siana z takiej powierzchni, a bliska wartości 35 q ziarna zbóż albo 350 q koniczyny czerwonej.

Rola buraka pastewnego w żywieniu zwierząt owcy

Karmienie kiszonkami z różnych roślin powoduje zakwaszenie treści pokarmowej żwacza. W związku z tym niezbędne jest neutralizowanie niskiego odczynu za pomocą kredy pastewnej. Aby żwacz mógł prawidłowo pracować, pH w jego wnętrzu powinno wynosić około 6,9. Wartość pH kiszonki wynosi natomiast około 4.Dorosła krowa, karmiona kiszonką, powinna przyjąć około 100 g kredy dziennie. W przypadku, gdy kiszonka jest jedyną paszą objętościową soczystą, jaką zjada krowa, to nie powinna jej przyjmować więcej niż 8% masy ciała. Zatem, jeśli krowa waży 500 kg, to powinna zjeść co najwyżej 40 kg kiszonki dziennie. W przypadku, gdy krowa jest jednocześnie karmiona kiszonką oraz paszą okopową, ilość kiszonki zjadanej przez zwierzę, powinna być mniejsza. Ma to na celu uzyskanie odpowiednich proporcji pasz soczystych, mianowicie 50% kiszonki i 50% pasz okopowych.


Przykładowa dzienna dawka paszy (w kg) dla krowy o masie ciała 500 kg i wydajności mleka 20 kg przy zawartości tłuszczu 4%:

Kiszonka z traw podsuszonych 25 kg
Buraki pastewne 5 kg
Siano łąkowe 5 kg
Śruta zbożowa 3 kg
Mieszanka treściwa 0,5 kgPoniższe tabele przedstawiają wartości pokarmowe poszczególnych pasz uzyskanych z buraka pastewnego:

Uprawa Burak pastewny
Zawartość w paszy; udział w %
Rodzaj paszy Kiszonka
Kiszonka z liści buraka pastewnego
Składniki pokarmowe Zawartość w paszy Zawartość w suchej masie
Białko ogólne 3,0 % 14,9 %
Tłuszcz surowy - -
Substancje strawne
Bezazotowe związki wyciągowe
- -
Włókna surowe 3,0 % 14,8 %
Włókna detergentowe (NDF) - -
Popiół surowy 3,8 % 18,5 %

Uprawa Burak pastewny
Zawartość w paszy; udział w %
Rodzaj paszy Korzenie
Korzeń buraka pastewnego
Składniki pokarmowe Zawartość w paszy Zawartość w suchej masie
Białko ogólne 1,2 % 8,6 %
Tłuszcz surowy 0,1 % 1,0 %
Substancje strawne
Bezazotowe związki wyciągowe
10,6 % 78,4 %
Włókna surowe 0,8 % 6,1 %
Włókna detergentowe (NDF) - -
Popiół surowy 0,9 % 6,4 %

Uprawa Burak pastewny
Zawartość w paszy; udział w %
Rodzaj paszy Zielonka
Zielonka z liści buraka
Składniki pokarmowe Zawartość w paszy Zawartość w suchej masie
Białko ogólne 1,9 % 20,9 %
Tłuszcz surowy 0,4 % 3,8 %
Substancje strawne
Bezazotowe związki wyciągowe
4,1 % 43,8 %
Włókna surowe 1,0 % 11,0 %
Włókna detergentowe (NDF) - -
Popiół surowy 1,9 % 20,8 %Korzenie buraków pastewnych przechowują się do późnej wiosny w odpowiednich warunkach tzn. wilgotności około 80-90% i temperaturze nie przekraczającej 40C. Mogą one być dlatego wykorzystywane jako pasza przez większą część roku.

Przygotowywując dobrą paszę dla zwierząt należy pamiętać o tym, że najlepiej zbilansowane pasza powinna zawierać w swym składzie całą gamę pasz począwszy od pasz objętościowych po treściwe gdyż każda się z nich uzupełnia się wartościami pokarmowymi.