Ostatnio odwiedzane kategorie

Koniczyny

banner

Kategorie

Kategorie

Koniczyna krwistoczerwona - kupić nasiona | sklep.mhr.com.pl

Koniczyny

Spośród roślin bobowatych drobnonasiennych koniczyna łąkowa jest najczęściej uprawianym gatunkiem. Jest to roślina dorastająca do 70 cm wysokości, o głębokim systemie korzeniowym. Wiosną rozwija się wcześnie, zakwita pod koniec maja. Po skoszeniu bardzo dobrze odrasta.
Cechuje się bardzo dużą wartością pokarmową, wytwarza wysoki plon świeżej i suchej masy zasobnej w białko, sole mineralne i witaminy. Białko koniczyny łąkowej jest stosunkowo łatwo i szybko rozkładane przez zwierzęta przeżuwające. Koniczyna łąkowa jest gatunkiem wieloletnim. Może być uprawiana w siewie czystym oraz w mieszankach z innymi roślinami bobowatymi lub z trawami.
Wysiana wiosną już w roku siewu daje jeden pokos zielonki (ściernianka). W drugim roku wegetacji daje 2 pokosy: na początku czerwca i w sierpniu. Odrost po drugim pokosie można przeznaczyć na pastwisko. W uprawie znajdują się odmiany diploidalne i tetraploidalne. Odmiany diploidalne wyróżniają się lepszą plennością w uprawie na nasiona, większą zawartością suchej masy w zielonce, oraz mniejszą podatnością na porażenie przez mączniaka prawdziwego w porównaniu z odmianami tetraploidalnymi.

Jakie wymagania glebowe ma koniczyna łąkowa?
Koniczyna łąkowa ma dość duże wymagania glebowe i wodne. Najodpowiedniejsze są żyzne gleby, zwięzłe i średnio zwięzłe, zasobne w wapń, o odczynie obojętnym (pH 6,5–7).

Jaki stosować rodzaj przedplonu?
Najlepszym przedplonem dla koniczyny są okopowe na oborniku, rzepak, kukurydza. Nie powinna być uprawiana po zbożach, roślinach bobowatych i strączkowych.

Jak przygotować glebę ?
Koniczynę łąkową sieje się najczęściej w roślinę ochronną. Wówczas uprawę roli wykonuje się tak, jak pod roślinę ochronną. Przy siewie w zboża ozime stosuje się skróconą uprawę (orka siewna na głębokość 16–20 cm, wał Campbella i brona). Uprawiając koniczynę jako wsiewkę w zboża jare należy wykonać orkę przedzimową, a wiosną zawłókować pole i zabronować broną lekką. Przy uprawie koniczyny w siewie czystym, uprawa roli jest taka sama jak pod zboża jare. Jedyną różnicą jest wykonanie głębokiej orki na 25–30 cm.

Nawożenie koniczyny łąkowej.
przy wsiewce:
• przedsiewnie: N – 60–90 kg/ha, P2O5 – 70–100 kg/ha, K2O – 80–120 kg/ha,
• pogłównie: N – 60–80 kg/ha, P2O5 – 40–50 kg/ha (wio¬sną), K2O – 40–50 kg/ha (po pierwszym pokosie).
W uprawie koniczyny w mieszance z trawami konieczne jest zastosowanie 40–60 kg/ha N pod każdy zbiór.

Jaki termin siewu koniczyny łąkowej ?
Stosuje się 3 terminy siewu:
• wczesnowiosenny, w okresie siewu zbóż jarych,
• późnowiosenny, zwykle w maju,
• letni, po zbiorze wcześnie dojrzewających roślin ozimych i jarych.
Najbardziej odpowiedni jest siew wczesnowiosenny. Wówczas w glebie jest więcej wody i nasiona lepiej kiełkują, wschody ukazują się szybciej i są bardziej wyrównane. Siewy późnowiosenne i letnie nie zawsze zapewniają dobre warunki wzrostu roślin ze względu na niedobory wody.

Jaka jest norma wysiewu koniczyny łąkowej?
Bez rośliny ochronnej – 8–12 kg/ha, w roślinę ochronną – 10–15 kg/ha (ilość wysiewu nasion rośliny ochronnej powinna być zmniejszona o ok. 20%). Wysiew w rzędy co 15–20 cm, na głębokość 1–2 cm.

Zbiór koniczyny łąkowej.
Odpowiednią porą zbioru na zielonkę dla bydła jest faza kwitnienia. Po tym okresie rośliny szybko drewnieją, przez co obniża się strawność suchej masy i wartość pokarmowa. Roślinę ochronną na zielonkę należy zebrać w końcowej fazie kłoszenia lub dojrzałości mlecznej. Ścierniankę można kosić lub spasać bydłem do końca września. W drugim roku wegetacji pierwszy pokos zbiera się około połowy czerwca (pełnia kwitnienia), a drugi pokos w połowie sierpnia. Jeżeli chcemy zebrać trzy pokosy wówczas kosimy w fazie pąkowania koniczyny. W dobrych warunkach siedliskowych możemy uzyskać plon powyżej 1000q zielonki z hektara.

Jaka jest charakterystyka koniczyny perskiej?

Koniczyna perska jest wartościową rośliną pastewną, należącą do motylkowych drobnonasiennych. Osiągająca wysokość 70 cm. Pasza z koniczyny perskiej ma dużą wartość żywieniową , która pod względem udziału składników pokarmowych w suchej masie nie ustępuje lucernie. Zaletą koniczyny perskiej jest niska zawartość włókna surowego w roślinach, wysoki udział białka ogólnego i strawnego oraz składników mineralnych. Te korzystne cechy koniczyny perskiej wynikają z dużego udziału liści w suchej masie plonu i delikatnej budowy łodygi. Koniczynę perską przeznacza się najczęściej na bieżące skarmianie. Charakteryzuje się niską zawartością włókna oraz niewielkim jego wzrostem w miarę starzenia się roślin.

Jaki jest plon koniczyny perskiej?
Przeciętny plon suchej masy koniczyny perskiej kształtuje się na poziomie 8 – 10 t/ha. Poza wartością paszową należy podkreślić jej znacznie miododajne. W okresie kwitnienia można zebrać z 1 ha około 200 kg miodu.

Wymagania klimatyczne i glebowe.
Wymagania klimatyczne i glebowe koniczyny perskiej są wysokie. W naszych warunkach klimatycznych jest to roślina jednoroczna, jara. Ma wysokie wymagania termiczne i świetlne oraz duże potrzeby wodne w okresie wegetacji. Jeśli te warunki zostaną spełnione, można liczyć na wysokie plony zielonej masy. Koniczyna perska ma szybkie tempo odrastania po skoszeniu i tworzy dużą masę nadziemną, składającą się z delikatnych, bogato ulistnionych i rozgałęzionych pędów. Często koszona dostarcza wartościowej, wysokobiałkowej paszy, nadającej się dla przeżuwaczy, a także dla świń i drobiu. Najlepsze efekty plonowania koniczyny perskiej uzyskuje się z siewu od połowy kwietnia do połowy maja. Wówczas możliwy jest zbiór 3-4 pokosów, późniejsze siewy zaś dają możliwość zbioru 1-2 pokosów w okresie wegetacyjnym. W siewie czystym zaleca się wysiew 15-20 kg /ha nasion w rozstawie rzędów co 10-20 cm . Koniczyna parska może być uprawniona w mieszance z trawami, np. z życicą westerwoldzką.

Aktywne filtry

 • Nasiona koniczyny łąkowej- KRYNIA

  35,50 zł
  • Odmiana ceniona za bardzo dobre plonowanie nasienne.
  • Przydatna głównie do użytkowania kośnego w uprawie polowej.

  Dostępne gramatury: 0,5 kg | 1,0 kg

  koszt dostawy

 • Nasiona koniczyny białej Romena

  56,00 zł
  • Odmiana wieloletnia, wielkolistna.
  • Odmiana jest odporna na niskie temperatury.
  • Dobrze znosi okresowe susze.  
  • Koniczyna wyróżnia się dużą trwałością.
  • Przeznaczona do użytku pastewnego z mieszankami traw oraz w siewie czystym.

  Dostępne opakowania: 0,5 kg | 1 kg

  koszt dostawy

 • Nasiona koniczyny krwistoczerwonej-OPOLSKA (inkarnatka)

  18,00 zł
  • Roślina jednoroczna.
  • Może być uprawiana jako ozima lub jara, w siewie czystym lub w mieszankach z wyką ozimą i trawami.
  • Daje jeden pokos zielonki.
  • Zbiór przed kwitnieniem. 
  • Mniej wymagająca niż koniczyn łąkowa. 

  Dostępne gramatury: 1 kg  

  koszt dostawy

 • Nasiona koniczyny łąkowej- PASIEKA

  35,50 zł
  • Odmiana diploidalna, średniowczesna.
  • Rośliny o dobrej zimotrwałości i małej skłonności do wylegania.
  • Wyróżnia się występowaniem roślin o wydłużonej główce i skróconej rurce kwiatowej, dzięki czemu nektar jest łatwiej dostępny dla pszczół.

  Dostępne gramatury:  1,0 kg

  koszt dostawy

 • Nasiona koniczyny łąkowej- DAJANA materiał siewny
  • Nowy

  Nasiona koniczyny łąkowej- DAJANA

  35,50 zł
  • Bardzo dobre plonowanie nasienne.
  • Odmiana diploidalna, średniowczesna.
  • Dobrą zimotrwałością,
  • Średnią odpornością na wyleganie.
  • Zwiększoną odporność na porażenie rakiem koniczyny.
  • Przydatna głównie do użytkowania kośnego w uprawie polowej.

  Dostępne gramatury: 0,5 kg | 1,0 kg

  • koszt dostawy
 • Nasiona koniczyny perskiej- Nitro Plus

  35,50 zł
  • Roślina średnio wysoką 50-70 cm.
  • System korzeniowy dość płytki i rozgałęziony.
  • Rośliny stojące, rozgałęzione o dużej skłonności do wylegania.
  • Łodygi miękkie oraz wewnątrz puste.
  • Odmiana posiada duże, rozgałęziające się liści.
  • Szybko odrasta, przy czym łodygi drewnieją bardzo powoli.
  • Nadaje się na gleby żyzne i wilgotne.

  Dostępne gramatury:  0,5 kg | 1,0 kg

  koszt dostawy

 • Nasiona koniczyny łąkowej- NIKE

  29,00 zł
  • Odmiana diploidalna, średniowczesna.
  • Odmiana o bardzo dobrej zimotrwałości i wysokiej odporności na choroby grzybowe, 
  • W użytkowaniu kośnym w uprawie polowej daje wysokie plony zielonki i suchej masy strawnej.
  • Cechuje się wysoką zawartością białka w suchej masie. 

  Dostępne gramatury: 1 kg

  koszt dostawy